ˆ

Rok 2008

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2008-06-17 11:31:11 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
04.01.2008 Zarządzenie Nr 1 w sprawie powołania komisji do opracowania propozycji zmian w nastepujących aktach prawnych: Strategia rozwoju gminy Plan rozwoju lokalnego Wieloletni plan inwstycyjny.
18.01.2008 Zarządzenie Nr 2 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudodwanej
niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomści.
28.01.2008 Zarządzenie Nr 3 w sprawia nie skorzystania z prawa pierwokupu.
28.01.2008 Zarządzenie Nr 4 w sprawia nie skorzystania z prawa pierwokupu.
23.01.2008 Zarządzenie Nr 5 w sprawie zmiany Zarządzania Nr 39/2007 Wójta Gminy Gubin z dni a 29 grudnia 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznej na 2007r.
06.02.2008 Zarządzenie Nr 6 w sprawie układu wykonawczegu budżetu gminy na 2007 rok.
19.02.2008 Zarządzenie Nr 7 w sprawie planu dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placuwek oświatowych w roku 2007 dla, których organem prowadzącym jest gmina Gubin. 
22.02.2008 Zarządzenie Nr 8 w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.
03.03.2008 Zarządzenie Nr 9 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej środków trawłych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu.
05.03.2008 Zarządzenie Nr 10 w sprawie przeprowadzenia dorocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzedzie Gminy w Gubinie.
31.03.2008 Zarządzenie Nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
02.04.2008 Zarządzenie Nr 12 w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu.
02.04.2008 Zarządzenie Nr 13 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudodwanej
niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomści.
03.04.2008 Zarządzenie Nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
30.04.2008 Zarządzenie Nr 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
14.05.2008 Zarządzenie Nr 16 w sprawie procedury postępowania przy poświadczeniu oświadczeń osoby prowadzącej gospodarstwo rolne o osobistym prowadzeniu tego gospodarstwa.
26.05.2008 Zarządzenie Nr 17 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2008r.
11.08.2008 Zarządzenie Nr 28  
 
 
« powrót do poprzedniej strony