ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Wójta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

02.01.2020 Zarządzenie nr 1
uchylające Zarządzenie Nr 105/2019 z dnia 09 listopada 2019r. w sprawie zakazu umieszczania i przetrzymywania zwierząt (psów) na działce nr 69 obręb Stargard Gubiński.
08.01.2020 Zarządzenie nr 2
sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizyczneji sportu.
08.01.2020 Zarządzenie nr 3 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
20.01.2020 Zarządzenie nr 4
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
29.01.2020 Zarządzenie nr 5
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
i sportu.
29.01.2020 Zarządzenie nr 6
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
30.01.2020 Zarządzenie nr 7
w sprawie podpisywania decyzji ustalających zobowiązania podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego poprzez stosowanie podpisu mechanicznie odtworzonego lub nadruku imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.
31.01.2020 Zarządzenie nr 8 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
03.02.2020 Zarządzenie nr 9
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na terenie Gminy Gubin.
05.02.2020 Zarządzenie nr 10
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej.
05.02.2020 Zarządzenie nr 11
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
05.02.2020 Zarządzenie nr 12 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości.
05.02.2020 Zarządzenie nr 13
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowei lokali mieszkalnych.
05.02.2020 Zarządzenie nr 14
w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
12.02.2020 Zarządzenie nr 15
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
12.02.2020 Zarządzenie nr 16
w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
18.02.2020 Zarządzenie nr 17
w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej.
18.02.2020 Zarządzenie nr 18 w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości.
19.02.2020 Zarządzenie nr 20
w sprawie powołania zespołu wyborczego w celu zapewnienia sprawnego przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy obwodowym komisjom wyborczym na terenie Gminy Gubin.
24.02.2020 Zarządzenie nr 21 w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
25.02.2020 Zarządzenie nr 22
w sprawie ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
25.02.2020 Zarządzenie nr 23
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej lokalu mieszkalnego.
25.02.2020 Zarządzenie nr 24
w sprawie sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej niezbędnej do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości.
04.03.2020 Zarządzenie nr 26
w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w kasie Urzędu Gminy Gubin.
06.03.2020 Zarządzenie nr 27 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
11.03.2020 Zarządzenie nr 28
w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie Gminy Gubin.
20.03.2020 Zarządzenie nr 29 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
20.03.2020 Zarządzenie nr 30
w sprawie szczególnych zasad rozliczania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków w związku z ogłoszeniem stanu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2.
01.04.2020 Zarządzenie nr 33 w sprawie wykonywania i rozliczania usługi wywozu nieczystości w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
02.04.2020 Zarządzenie nr 34
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
08.04.2020 Zarządzenie nr 35 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-01-09 10:03:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-01-09 10:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-14 12:45:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
582 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »