ˆ

Zarządzenia Wójta

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2021

Akapit nr 1 - brak tytułu

12.01.2021 Zarządzenie nr 1
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2021/2022, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
20.01.2021 Zarządzenie nr 2
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszeehnianle kulenry fizycznej i sportu.
20.01.2021 Zarządzenie nr 3
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
25.01.2021 Zarządzenie nr 4
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
01.02.2021 Zarządzenie nr 6
Na podstawie art. 8a, art. 8b, art.8c, art.12 ust.2 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020r. poz.808 ze zm.), zarządzam co następuje:
04.02.2021 Zarządzenie nr 7 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2020r.
11.02.2021 Zarządzenie nr 8
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane
16.02.2021 Zarządzenie nr 9
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
16.02.2021 Zarządzenie nr 10
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania oferl złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
16.02.2021 Zarządzenie nr 11
w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 12 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 13 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 14 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 15 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 16 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 17 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 18 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
16.02.2021 Zarządzenie nr 19 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
18.02.2021 Zarządzenie nr 20
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130 000 zł”.
18.02.2021 Zarządzenie nr 21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
23.02.2021 Zarządzenie nr 22
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu pomocy społecznej.
23.02.2021 Zarządzenie nr 23
w sprawie zmiany terminu rozpatrzenia ofert w otwartym konkursie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wanda Łakoma
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-26 19:10:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-26 19:51:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-25 19:23:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »