ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Koordynator ds. dostępności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Koordynator ds. dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Urzędu Gminy Gubin w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 Koordynator ds. dostępności zajmuje się także:
 • opiniowaniem projektów pod kątem spełnienia wymogów bezpieczeństwa i dostępności dla osób z niepełnosprawnością,
 • oceną zgodności przyjętych rozwiązań z obowiązującymi Standardami i Wytycznymi,
 • szczegółową oceną rozwiązań technicznych stosowanych tak w przestrzeni publicznej, jak i we wnętrzach obiektów,
 • wskazywaniem do stosowania autorskich rozwiązań Standardów oraz Wytycznych dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, osób o ograniczonej mobilności,
 • sporządzaniem raportu zbiorczego o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Kontakt
Urząd Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin
godziny otwarcia: 7.30 - 15.30
Aneta Mielnik
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Gubin
tel. 68 359 16 40 wew. 119
e-mail:
Sylwia Kusa
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Gubin
tel. 68 359 16 40 wew. 119
e-mail:
 
 
Następnie w pdf załączyć plik nazwie deklaracja dostępności, która była wysłana na emaila wcześniej.
Te informacje należy załączyć do strony BIP i strony www gmin gubin.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Mielnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-30 18:06:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-30 18:06:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-23 14:53:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3769 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wniosek o zapewnienie dostępności

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.
Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, zwanym dalej ,,wnioskiem o zapewnienie dostępności" (wzór – Załącznik nr 1).
 
Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:
 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy,
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym,
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
Podmiot publiczny realizuje zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku bez
zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności i zapewnia dostęp alternatywny.
Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:
• złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Gubin w godzinach pracy Urzędu
od 7:30 do 15:30
• wrzucić do urny przed budynkiem gminy
• wysłać pocztą na adres koordynatora do spraw dostępności:
• wysłać drogą elektroniczną na adres:
 
W przypadku niezapewnienia dostępności, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni, zgodnie z zapisami art. 32 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Mielnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-09-07 14:52:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-09-07 14:52:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-09-07 14:54:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »