ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Gminy Kadencja 2014-2018

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XL sesji w dniu 11 października 2018r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-12 08:31:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-12 08:33:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 08:33:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3885 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXIX sesji w dniu 28 września 2018r

Załączniki

 • Uchwała nr 259 XXXIX_2018 (PDF, 1.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-21 08:49:14 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 | w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr 258 XXXIX_2018 (PDF, 413.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-11-21 09:45:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-10-01 | w sprawie dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Gubin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-21 08:42:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-21 08:49:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-11-21 09:45:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4070 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXVIII sesji w dniu 29 sierpnia 2018r

Załączniki

 • Uchwała nr 257 XXXVIII_2018 (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020.
 • Uchwała nr 256 XXXVIII_2018 (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.
 • Uchwała nr 255 XXXVIII_2018 (PDF, 487.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie wyrażenia woli na dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków w Gminie Gubin.
 • Uchwała nr 254 XXXVIII_2018 (PDF, 314.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w Budżecie Gminy na rok 2018 środków finansowanych na realizację zadania inwestycyjnego.
 • Uchwała nr 253 XXXVIII_2018 (PDF, 397.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
 • Uchwała nr 252 XXXVIII_2018 (PDF, 919.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała nr 251 XXXVIII_2018 (PDF, 537.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Gubin w sprawie poboru w drodze inkasenta od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 • Uchwała nr 250 XXXVIII_2018 (PDF, 351.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie powołania doraźnej komisji do opracowania projektu zmian do Statutu Gminy Gubin.
 • Uchwała nr 249 XXXVIII_2018 (PDF, 684.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie obniżenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nieobjętych regulacją ustawy Karta Nauczyciela.
 • Uchwała nr 248 XXXVIII_2018 (PDF, 944.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-09-14 17:17:52 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-12 | w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Gubin.
 • Protokół nr XXXVIII_2018 (PDF, 221.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-12 00:52:33 | Data wytworzenia informacji: 2018-09-25

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-09-14 16:58:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-09-14 17:17:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 00:52:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4439 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXVII sesji w dniu 28 czerwca 2018r

Załączniki

 • Uchwała nr 247 XXXVII_2018 (PDF, 1.1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018r.
 • Uchwała nr 246 XXXVII_2018 (PDF, 456.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z m
 • Uchwała nr 245 XXXVII_2018 (PDF, 481.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej
 • Uchwała nr 244 XXXVII_2018 (PDF, 478.8 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych zadania pn."Budowa Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Gubin - etap II".
 • Uchwała nr 243 XXXVII_2018 (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gubin i przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Wody Polskie.
 • Uchwała nr 242 XXXVII_2018 (PDF, 803.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie Gminy Gubin.
 • Uchwała nr 241 XXXVII_2018 (PDF, 375.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gubin.
 • Uchwała nr 240 XXXVII_2018 (PDF, 336.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie wprowadzenia zmian w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy Gubin.
 • Uchwała nr 239 XXXVII_2018 (PDF, 346.7 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Gubin.
 • Uchwała nr 238 XXXVII_2018 (PDF, 337.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gubin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.
 • Uchwała nr 237 XXXVII_2018 (PDF, 296.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-07-10 12:37:30 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-06 | w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i wykonania budżetu za 2017r.
 • Protokół nr XXXVII_2018 (PDF, 333.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-12 00:51:02 | Data wytworzenia informacji: 2018-07-31

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-07-10 12:02:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-07-10 12:37:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 00:51:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXVI sesji w dniu 28 maja 2018r

Załączniki

 • Uchwała nr 236 XXXVI_2018 (PDF, 275.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gubin
 • Uchwała nr 235 XXXVI_2018 (PDF, 276.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gubin
 • Uchwała nr 234 XXXVI_2018 (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | zmieniająca uchwałę wsprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020
 • Uchwała nr 233 XXXVI_2018 (PDF, 1.5 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018
 • Uchwała nr 232 XXXVI_2018 (PDF, 428.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na wyłonienie kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim
 • Uchwała nr 231 XXXVI_2018 (PDF, 372.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gubin o statusie miejskim.
 • Uchwała nr 230 XXXVI_2018 (PDF, 381.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie przyjęcia przez Gminę Gubin dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Witasz
 • Uchwała nr 229 XXXVI_2018 (PDF, 459.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Witaszko
 • Uchwała nr 228 XXXVI_2018 (PDF, 379.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie przyjęcia przez Gminę Gubin dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Grabice d
 • Uchwała nr 227 XXXVI_2018 (PDF, 462.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie zaciągnięcia pożyczki przez Gminę Gubin ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej z miejscowości Grabi
 • Uchwała nr 226 XXXVI_2018 (PDF, 308.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie pokrycia ujemnego wyniku finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok 2017.
 • Uchwała nr 225 XXXVI_2018 (PDF, 326.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-06-22 12:02:55 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-06 | w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim za rok obrachunkowy 2017
 • Protokół nr XXXVI_2018 (PDF, 263.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-12 00:48:54 | Data wytworzenia informacji: 2018-06-12

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-06-21 15:05:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-06-22 12:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 00:48:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4896 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXV sesji w dniu 29 marca 2018r

Załączniki

 • Uchwała nr 224 XXXV_2018 (PDF, 4.2 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-06 17:44:00 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.
 • Uchwała nr 223 XXXV_2018 (PDF, 368.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-06 17:44:00 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
 • Uchwała nr 222 XXXV_2018 (PDF, 287.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-06 17:44:00 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 | w sprawie przystąpienia Gminy Gubin do klastra energii „Zielona elektromobilność".
 • Uchwała nr 221 XXXV_2018 (PDF, 437.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-06 17:44:00 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 | w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Doposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo - Ratowniczej Komendy Powiatowej Państwowej St
 • Uchwała nr 220 XXXV_2018 (PDF, 363.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-06 17:44:00 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 | w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na realizację zadania w zakresie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi.
 • Uchwała nr 219 XXXV_2018 (PDF, 471 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-06 17:44:00 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 | w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 • Uchwała nr 218 XXXV_2018 (PDF, 401.9 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-04-06 17:44:04 | Data wytworzenia informacji: 2018-04-03 | w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 • Protokół nr XXXV_2018 (PDF, 255.2 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-12 00:47:10 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-10

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-06 17:34:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-06 17:44:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 00:47:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5235 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXIV sesji w dniu 28 lutego 2018r

Załączniki

 • Uchwała Nr 217_XXXIV_2018 (PDF, 4.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r
 • Uchwała Nr 216_XXXIV_2018 (PDF, 1.6 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie ustanowienia pomników przyrody
 • Uchwała Nr 215_XXXIV_2018 (PDF, 1 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na rok 2018".
 • Uchwała Nr 214_XXXIV_2018 (PDF, 534.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | o zmianie uchwały Nr XXV/120/2009 Rady Gminy Gubin z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godzi
 • Uchwała Nr 213_XXXIV_2018 (PDF, 881.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018.
 • Uchwała Nr 212_XXXIV_2018 (PDF, 437.1 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie udzielenie w 2018 r. przez Gminę Gubin pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu na dofinansowanie realizacji programu zdrowotnego „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020" - dla dziewcząt - uczen
 • Uchwała Nr 211_XXXIV_2018 (PDF, 461 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
 • Uchwała Nr 210_XXXIV_2018 (PDF, 505.5 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin
 • Uchwała Nr 209_XXXIV_2018 (PDF, 397 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie powołania Rady Społecznej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Gubińskim.
 • Uchwała Nr 208_XXXIV_2018 (PDF, 1.3 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie przyjęcia planu Rady Gminy na 2018r.
 • Uchwała Nr 207_XXXIV_2018 (PDF, 848.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-03-19 00:56:25 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 | w sprawie przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2018r.
 • Protokół nr XXXIV_2018 (PDF, 261.3 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-12-12 00:43:34 | Data wytworzenia informacji: 2018-03-12

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Nowicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-03-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-03-19 00:19:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-03-19 00:56:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-12 00:43:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »