ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-10-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:43:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na pytanie - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla budowy świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2020-10-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:55:46 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2020 Wiesław Jaros
15:42:37 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2020 Wiesław Jaros
14:55:21 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2020 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2020-10-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:17:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie OŚ.6220.03.2020 Wójt Maszewa Wiesław Jaros
15:17:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie OŚ.6220.03.2020 Wójt Maszewa Wiesław Jaros
13:46:05 Upublicznienie elementu informacja "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla budowy świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu”
(widoczna od 2020-10-16 00:00:00)
Dorota Konat
11:44:32 Edycja elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawa 27 fabrycznie nowych laptopów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna szkoła+ Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2020-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:44 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III”
(widoczna od 2020-10-14 00:00:00)
Dorota Konat
12:41:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony