ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-01-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:50:15 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonywanie badań wody z tytułu nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań wód popłucznych i ścieków, zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem na rok 2021. Wiesław Jaros
13:44:11 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.6.4210.86.2020.KP Wiesław Jaros
13:37:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawa 26 sztuk tablic informacyjnych Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:40:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: "PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-01-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
18:45:58 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 1, 7 w obrębie geodezyjnym Węgliny, Gmina Gubin” Wiesław Jaros
18:45:49 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138” Wiesław Jaros
15:57:44 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXIII sesji w dniu 29 grudnia 2020 Wiesław Jaros
15:46:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin” Dorota Konat
14:35:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Doprecyzowanie zapytania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawa 26 sztuk tablic informacyjnych Wiesław Jaros
09:22:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony