ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rok 2009

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin - 2009 rok

Akapit nr 1 - brak tytułu

06.01.2009 Zarządzenie Nr 1 w sprawie planu dofinansowania dokształcania i dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i placuwek oświaitowych w roku 2009, dla których organem prowadzącym jest gmina Gubin.
20.01.2009  Zarządzenie Nr 2 w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.
26.01.2009  Zarządzenie Nr 3 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
27.01.2009  Zarządzenie Nr 5 Ustala się normę zużycia paliwa dla autobusów szkolnych:
27.01.2009  Zarządzenie Nr 6 w spawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy GUBIN nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych
10.02.2009 Zarządzenie Nr 7 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Wielotowie celem dokonania wyboru sołtysa
27.02.2009  Zarządzenie Nr 8 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 r.
31.03.2009  Zarządzenie Nr 10 o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) oraz ustalenia jego składu osobowego.
17.04.2009  Zarządzenie Nr 11 sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora SP ZOZ Stargard Gubiński
30.04.2009  Zarządzenie Nr 12 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009
12.05.2009  Zarządzenie Nr 13  
27.05.2009 Zarządzenie Nr 14 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009
05.06.2009  Zarządzenie Nr 15 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009
05.06.2009  Zarządzenie Nr 16 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy Gubin
05.06.2009 Zarządzenie Nr 17 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierówników jednostek budżetowych i zakładu komunalnego Gminy Gubin
05.06.2009 Zarządzenie Nr 18 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę słuzbę w Urzędzie Gminy w Gubinie
08.06.2009 Zarządzenie Nr 19 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom na zakup podręczników
26.06.2009 Zarządzenie Nr 20 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazium w Czarnowicach.
30.06.2009 Zarządzenie Nr 23 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
01.07.2009 Zarządzenie Nr 24 w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników Urzędu Gminy w Gubinie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
01.07.2009 Zarządzenie Nr 26 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nicruchomości niezabudowanych i zabudowanych
10.07.2009 Zarządzenie Nr 27 Powołuje się komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach.
17.07.2009 Zarządzenie Nr 28 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
23.07.2009 Zarządzenie Nr 29 w sprawie upoważnienia sekretarza gminy do wydawania zarządzeń w imieniu Wójta Gminy.
31.07.2009 Zarządzenie Nr 30 w sprawie wprowadz.eniz zmian w budżecie gminy na 2009r.
17.08.2009 Zarządzenie Nr 31 w sprawie powierzenia obowiązków na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum w Czarnowicach
25.08.2009 Zarządzenie Nr 32 w sprawie regulaminu dowożenia uczniów szkól z terenu gminy Gubin oraz ustalenia zakresu obowiązków opiekuna uczniów w trakcie realizacji dowozu
26.08.2009 Zarządzenie Nr 33 w sprawie czasowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Grabicach
27.08.2009 Zarządzenie Nr 34 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
01.09.2009 Zarządzenie Nr 35 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości
30.09.2009 Zarządzenie Nr 36 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r.
09.10.2009 Zarządzenie Nr 37 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w Jaromirowicach celem dokonania wyboru sołtysa.
30.10.2009 Zarządzenie Nr 40 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
30.11.2009 Zarządzenie Nr 42 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
17.12.2009 Zarządzenie Nr 43 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji składników majątkowych, będących własnością gminy.
18.12.2009 Zarządzenie Nr 44 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
31.12.2009 Zarządzenie Nr 45 w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Gubin Nr 5/2009 z dnia 27.01.2009r.
31.12.2009 Zarządzenie Nr 46 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009r
31.12.2009 Zarządzenie Nr 47 w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
31.12.2009 Zarządzenie Nr 48 w sprawie sprzedaży w formie przetargu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leonard Tumiłowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leonard Tumiłowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-02-14 12:14:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-02-14 12:14:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-15 15:21:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »