ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:01:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:39:40 Edycja elementu informacja Postanowienie RR.6220.14.6.2022.MP z dnia 05.09.2022 Wiesław Jaros
15:39:33 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie Wiesław Jaros
15:35:17 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 188, 189 w obrębie Strzegów, gmina Gubin". Wiesław Jaros
15:31:54 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa famy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 188, 189 w obrębie Strzegów, gmina Gubin" Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:57:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wytyczne - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:39:35 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ści Sękowice – Gmina Gubin”
(widoczna od 2022-09-02 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:26 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: „Modernizację oświetlenia drogowego w miejscowości Jaromirowice, Kozów, Drzeńsk Wielki, Wałowice”
(widoczna od 2022-08-30 00:00:00)
Dorota Konat
11:10:39 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
11:01:48 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji