ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:33:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wiesław Jaros
15:30:41 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:,,Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i drogą wojewódzką nr 285 w gminie Gubin obszar miejski i wiejski" Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-10-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:43:34 Edycja elementu informacja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin. Działanie 1 - Modernizacja SUW w m-ci Wałowice”
(widoczna od 2023-10-11 00:00:00 do 2023-11-11 00:00:00)
Monika Połatyńska
14:42:48 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin. Działanie 1 - Modernizacja SUW w m-ci Wałowice”
(widoczna od 2023-10-11 00:00:00)
Monika Połatyńska
14:42:11 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin. Działanie 1 - Modernizacja SUW w m-ci Wałowice”
(widoczna od 2023-10-11 00:00:00)
Monika Połatyńska
14:38:56 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin. Działanie 1 - Modernizacja SUW w m-ci Wałowice”
(widoczna od 2023-10-11 00:00:00 do 2023-11-11 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-10-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:57:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat
11:37:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-10-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:27:33 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa elektrowni słonecznej „Chociejów PV III” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewidencyjnym 73 oraz na części działek 35/8, 34/5 obręb Chociejów (0006), Gmina Gubin”.
(widoczna od 2023-10-06 00:00:00)
Monika Połatyńska
12:00:04 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 145/5 w obrębie Żytowań w Gminie Gubin”
(widoczna od 2023-10-06 00:00:00)
Monika Połatyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony