ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:17:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wiesław Jaros
15:17:27 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gm. Gubin – Działanie 2 Wiesław Jaros
15:14:37 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej Chlebowo o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Wiesław Jaros
15:08:48 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
14:16:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin” Dorota Konat
10:56:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin” Dorota Konat
09:15:56 Upublicznienie elementu informacja „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach, gmina Gubin – etap II”
(widoczna od 2023-01-31 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:15:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach, gmina Gubin – etap II” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-01-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:50:19 Upublicznienie elementu informacja „Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin”.
(widoczna od 2023-01-27 00:00:00)
Dorota Konat
11:38:45 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony