ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:07:31 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa magistralnych sieci wodociągowych DN300 i DN500 na dz. geod. nr Wiesław Jaros
15:04:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja nr RR 6220.14.9.2022.MP z dnia 26 września 2022 r Wiesław Jaros
15:03:00 Upublicznienie elementu informacja Decyzja nr RR 6220.14.9.2022.MP z dnia 26 września 2022 r Wiesław Jaros
14:14:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
14:11:48 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
12:32:24 Edycja elementu załącznik do informacji Poprawiona informacja z otwarcia ofert - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
12:30:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Poprawiona informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice”. Dorota Konat
14:44:10 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros
14:25:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych pt. „Jesienn Rodzinne Warsztaty Integracyjne - 2022" Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony