ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-12-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:24:36 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: "PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA
(widoczna od 2021-12-30 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-12-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:00:26 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyniku postępowania na:„Przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w miejscowości Dobrzyń - Gmina Gubin”
(widoczna od 2021-12-23 00:00:00)
Dorota Konat
08:31:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-12-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:01:39 Upublicznienie elementu informacja „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gubinek – Gmina Gubin”
(widoczna od 2021-12-22 00:00:00)
Dorota Konat
09:12:08 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań - aktualizacja
(widoczna od 2021-12-22 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-12-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup paliw płynnych na potrzeby własne urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych” Dorota Konat
10:31:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup paliw płynnych na potrzeby własne urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-12-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:23:01 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.6.4210.101.2021.KP Wiesław Jaros
09:54:10 Edycja elementu informacja Sprawozdania z wykonania budżetu
(widoczna od 1970-01-01 00:00:00 do 2070-01-01 00:00:00)
Wiesław Jaros
09:45:41 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXIII sesji w dniu 30 listopada 2021r. Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony