ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:42:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr LVI_313_2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVI sesji w dniu 29 września 2023r. Wiesław Jaros
11:28:49 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVI sesji w dniu 29 września 2023r. Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-11-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
10:25:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-11-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:14:11 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Zalesienie działek o nr ewidencyjnym 192/3, 192/4, 192/6 położonych w obrębie Kosarzyn, gm. Gubin”
(widoczna od 2023-11-07 00:00:00)
Monika Połatyńska
13:51:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów do budowy oświetlenia ulicznego” Dorota Konat
13:49:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-10-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:41:28 Upublicznienie elementu informacja Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV”
(widoczna od 2023-10-31 00:00:00)
Dorota Konat
15:28:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
14:59:08 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony