ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-06-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:53 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: ,,Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo gm. Gubin”
(widoczna od 2022-06-03 00:00:00)
Dorota Konat
13:31:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
12:31:49 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: Dostawa sprzętu multimedialnego do szkoły w Czarnowicach w ramach projektu pt.
(widoczna od 2022-06-03 00:00:00)
Dorota Konat
12:26:37 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: Dostawa sprzętu multimedialnego do szkoły w Grabicach w ramach projektu pt.
(widoczna od 2022-06-03 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-06-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:07:30 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: Dostawa i wykonanie bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnowicach przy oddziałach przedszkolnych w miejscowości Bieżyce - w ramach projektu „W drogę do Przedszkola! - utworzenie 2 Oddziałów przedszkolnych w Gminie Gubin”
(widoczna od 2022-06-01 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:12:49 Edycja elementu informacja Raport o Stanie Gminy Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:29:14 Upublicznienie elementu informacja Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa art. 3 ust.3 ustawy z dnai 24 kwietnia 2003 rok o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 w Gminie Gubin Wiesław Jaros
15:23:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Wiesław Jaros
15:22:59 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 348, 349, 353, 354/2, 350, 351 (obręb 0001) w obrębie ew. Bieżyce, gmina Gubin oraz na działce nr ew. 44/1, 103, 104/1, 87, 1111 (obręb 0044) w obrębie ew. Żenichów, Gmina Gubin” Wiesław Jaros
15:20:52 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 348, 349, 353, 354/2, 350, 351 (obręb 0001) w obrębie ew. Bieżyce, gmina Gubin oraz na działce nr ew. 44/1, 103, 104/1, 87, 1111 (obręb 0044) w obrębie ew. Żenichów, Gmina Gubin” Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony