ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-07-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:29:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zofia Rzęsista - Nazwa elementu do którego przynależy: Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Wiesław Jaros
13:27:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wanda Łakoma - Nazwa elementu do którego przynależy: Oświadczenia majątkowe za 2020 rok Wiesław Jaros
13:10:10 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXVII sesji w dniu 26 maja 2021r. Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-07-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:31:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą Wiesław Jaros
15:30:53 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej „Sieńsk I” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 600kWp na działce ewid. nr 10/1 obręb Starosiedle, gmina Gubin, powiat krośnieński”. Wiesław Jaros
15:29:09 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138” Wiesław Jaros
15:05:25 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-06-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:12:40 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin do spraw podatków w referacie finansowym. Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-06-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:37:37 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie: wykonanie oraz dostawa 3 sztuk tablic informacyjnych wraz z sześcioma słupkami (uchwytami uniwersalnymi) i zaczepami do zamontowania na metalowych słupkach jak do znaków drogowych (średnica słupka fi 60). Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:35:24 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1), służącego do ujmowania wód podziemnych dla potrzeb Gospodarstwa Rolnego Dorota Schewior w miejscowości Wielotów zlokalizowanej na działce nr 129/1 obręb 0041 Wielotów, Gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie” Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony