ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-09-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:54:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Instrukcja wypełniania wniosku - Nazwa elementu do którego przynależy: Wniosek o zapewnienie dostępności Wiesław Jaros
14:52:20 Upublicznienie elementu informacja Wniosek o zapewnienie dostępności Wiesław Jaros
14:47:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyniki naboru - Nazwa elementu do którego przynależy: Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym Wiesław Jaros
14:45:09 Upublicznienie elementu informacja Informacja o wynikach naboru na stanowisko do spraw podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym Wiesław Jaros
14:42:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Lista kandydatów - Nazwa elementu do którego przynależy: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko do spraw podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym Wiesław Jaros
14:41:02 Upublicznienie elementu informacja Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko do spraw podatku od środków transportowych i windykacji należności podatkowych w referacie finansowym Wiesław Jaros
13:08:11 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona o nr 2z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Sękowice” na działce o nr 87/5 obręb 0035 Sękowice, gmina Gubin, Wiesław Jaros
13:05:28 Edycja elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Gubin o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym Wiesław Jaros
13:04:36 Upublicznienie elementu informacja warunkowaniach pod nazwą:„Budowa Farmy Fotowoltaicznej PV Gubin o mocy do 30 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, na działce o numerze ewidencyjnym Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-09-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:04 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony