ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ,,Przebudowa magistralnych sieci wodociągowych DN300 i DN500 na dz. geod. nr: 112/14, 112/15 przy ul. Kresowej w Gubinie"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-26 15:07:31 przez Wiesław Jaros