ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z wniosku LGE PV Sp. z o.o. z dnia 13.05.2022 r. (data wpływu 19-05-2022 r.), uzupełniony - 25-05-2022 r. oraz 06-07-2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Maszewo" o mocy do 240 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-07-08 09:56:02 przez Wiesław Jaros