ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:11:34 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 100 MW wraz z magazynem energii oraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr geod. 242, 244/1, 244/2, 249, 254, 261/1, 263, 265, 276, 274, 281/2, 283, 353 obręb Stargard Gubiński, gmina Gubin".
(widoczna od 2023-08-10 00:00:00)
Monika Połatyńska
11:08:34 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa sieci wodociągowej z SUW w Wałowicach do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin
(widoczna od 2023-08-08 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:54:17 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma fotowoltaiczna Chlebowo 2” i skorygowaniu wniosku
(widoczna od 2023-08-09 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-08-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:58:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Szymon Naglik - Nazwa elementu do którego przynależy: Oświadczenia majątkowe za 2023 rok Wiesław Jaros
14:19:02 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE Marszałka Województwa Lubuskiego o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pn. Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubuskiego Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-07-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:56:33 Upublicznienie elementu informacja Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chlebowo Nr 000624F i 000627F oraz remont odcinka drogi gminnej Nr 000624F
(widoczna od 2023-07-31 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-07-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:08:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-07-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:51:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o odrzuceniu ofety i wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-07-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:06:44 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
15:06:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji