ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:57:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o umorzyć postępowanie w całości jako bezprzedmiotowe w sprawie WR.ZUZ.6.4210.86.2020.KP Wiesław Jaros
12:27:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2021 ” Dorota Konat
10:26:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2021 ” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-03-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:51 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Dorota Konat
12:55:19 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Dorota Konat
12:54:33 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Dorota Konat
12:54:09 Upublicznienie elementu informacja Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Stargard Gub.”
(widoczna od 2021-03-25 00:00:00)
Dorota Konat
12:42:54 Upublicznienie elementu informacja Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sadzarzewice”
(widoczna od 2021-03-25 00:00:00)
Dorota Konat
12:38:42 Upublicznienie elementu informacja Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pleśno”
(widoczna od 2021-03-25 00:00:00)
Dorota Konat
12:33:57 Upublicznienie elementu informacja Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska”
(widoczna od 2021-03-25 00:00:00)
Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji