ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:39:46 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na „Zalesienie działek o nr ewidencyjnym 192/3, 192/4, 192/6 położonych w obrębie Kosarzyn, gm. Gubin”.
(widoczna od 2023-08-25 00:00:00 do 2023-09-22 00:00:00)
Monika Połatyńska
10:33:40 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Zalesienie działek o nr ewidencyjnym 192/3, 192/4, 192/6 położonych w obrębie Kosarzyn, gm. Gubin".
(widoczna od 2023-08-25 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-08-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:38:23 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Zarządu Województwa Lubuskiego DŚ.II.721.1.1.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych, projektu dokumentu: Aktualizacja programu ochrony powietrza dla strefy lubuskiej wraz z planem działań krótkoterminowych
(widoczna od 2023-08-24 00:00:00)
Monika Połatyńska
13:57:11 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Dzikowo na działce o nr 76/3 obręb 0039 Wałowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, województwo lubuskie"
(widoczna od 2023-08-24 00:00:00)
Monika Połatyńska
13:24:39 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim WZŚ.442.7.2023.SL z dn. 22 sierpnia 2023 r. o podaniu do publicznej wiadomości informacji o wyłożeniu do wglądu dokumentacji o przedsięwzięciu podejmowanym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego realizacja może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, pn.: „Budowa i eksploatacja konwertora wodorotlenku litu w obszarze przemysłowym Sud II w miejscowości Guben”.
(widoczna od 2023-08-24 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:00 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „EKSPLOATACJA I PRZERÓBKA PIASKÓW I ŻWIRÓW ZE ZŁOŻA „CHLEBOWO-ZACHÓD” W MIEJSCOWOŚCI CHLEBOWO, GMINA GUBIN, POWIAT KROŚNIEŃSKI” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działkę nr: 775/8, obręb Monika Połatyńska
15:10:21 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „EKSPLOATACJA I PRZERÓBKA PIASKÓW I ŻWIRÓW ZE ZŁOŻA „CHLEBOWO-ZACHÓD” W MIEJSCOWOŚCI CHLEBOWO, GMINA GUBIN, POWIAT KROŚNIEŃSKI” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działkę nr: 775/8, obręb Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-08-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:25:47 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
15:18:25 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE STAROSTY KROŚNIEŃSKIEGO w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: ,,Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice" Wiesław Jaros
15:13:13 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji