ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-02-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:15:15 Upublicznienie elementu informacja „Przebudowa drogi gminnej nr 001605F Gubin – Jaromirowice, ul. Krzywa i Lipowa” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-02-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:35:57 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 33/10, 33/11 w obrębie Zawada, gmina Gubin".
(widoczna od 2024-02-19 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2024-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:39:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2024” Dorota Konat
12:19:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o odrzuceniu oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:09:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną i osprzętem” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-02-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:47:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna – gmina Gubin” Dorota Konat
13:37:45 elementu informacja „Budowa pieca chlebowego w Chlebowie” - status aktualny Dorota Konat
13:37:38 elementu informacja „Budowa pieca chlebowego w Chlebowie” - status archiwalny Dorota Konat
13:37:29 Upublicznienie elementu informacja „Budowa pieca chlebowego w Chlebowie” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-02-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:12:39 Edycja elementu informacja Wybory Samorządowe 2024 Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji