ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:59:04 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: „Zakup materiałów budowlanych na ocieplenie Ośrodka Zdrowia w m. Stargard Gubiński”
(widoczna od 2022-10-14 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-10-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:48:26 Edycja elementu informacja Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Wiesław Jaros
16:46:43 Edycja elementu informacja Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Wiesław Jaros
16:45:52 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Wiesław Jaros
15:43:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem Dorota Konat
14:18:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Farma fotowoltaiczna Chlebowo 2"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
14:17:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Farma fotowoltaiczna Chlebowo 1"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
14:12:58 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji fotowoltaicznej Maszewo o mocy do 240 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
14:11:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji fotowoltaicznej Maszewo o mocy do 240 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji