ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-01-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy Gubin ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze piłki nożnej w roku 2024 Wiesław Jaros
15:08:22 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy Gubin ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze sfery pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w obszarze piłki nożnej w roku 2024 Wiesław Jaros
11:23:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną i osprzętem” Dorota Konat
10:43:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa samochodu ciężarowego z nową beczką asenizacyjną i osprzętem” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-01-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:18:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oferta- ZMIANA - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie oraz dostawa 3 sztuk tablic informacyjnych" Dorota Konat
09:18:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe ZMIANA - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie oraz dostawa 3 sztuk tablic informacyjnych" Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-01-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:52:02 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Chlebowo o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działki nr 395/3, 784/21, 780/1, 782/2, 782/3, 427/6, 405/6, 390/1 obręb
(widoczna od 2024-01-26 00:00:00)
Monika Połatyńska
09:38:30 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Farma fotowoltaiczna Chlebowo 1” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działki nr
(widoczna od 2024-01-26 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2024-01-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Pobór i wykonywanie badań wody z tytułu nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobór i badań wód popłucznych i ścieków, zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem na rok 2024. Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-01-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:38 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Farma fotowoltaiczna Chlebowo 2”
(widoczna od 2024-01-24 00:00:00)
Monika Połatyńska

Nawigacja między stronami listy informacji