ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:03:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
12:37:54 Upublicznienie elementu informacja „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem: kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych betonowych, obrzeży betonowych”
(widoczna od 2022-09-09 00:00:00)
Dorota Konat
09:57:30 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków, tj. świetlic wiejskich będących własnością Gminy Gubin”
(widoczna od 2022-09-09 00:00:00)
Dorota Konat
09:50:38 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: „Wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych oraz obiektów mostowych będących w zarządzie Gminy Gubin”
(widoczna od 2022-09-09 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:01:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:39:40 Edycja elementu informacja Postanowienie RR.6220.14.6.2022.MP z dnia 05.09.2022 Wiesław Jaros
15:39:33 Upublicznienie elementu informacja Postanowienie Wiesław Jaros
15:35:17 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 188, 189 w obrębie Strzegów, gmina Gubin". Wiesław Jaros
15:31:54 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa famy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 188, 189 w obrębie Strzegów, gmina Gubin" Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-09-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
07:57:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wytyczne - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji