ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-12-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:06:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarci ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie Wiesław Jaros
13:38:30 Upublicznienie elementu informacja Decyzja przenoszę decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 27 maja 2022 r. znak RR.6220.23.8.2021/2022.MP wydaną przez wójta Gminy Gubin z spółki R. Power Development Sp. z o.o. na spółkę Elektrownia PV Szara Sp. z o.o. Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-12-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:12:14 Upublicznienie elementu informacja „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pleśno”(etap III)
(widoczna od 2022-12-13 00:00:00)
Dorota Konat
14:03:02 Upublicznienie elementu informacja „Zakup paliw płynnych na potrzeby własne urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych”
(widoczna od 2022-12-13 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-12-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:28 Upublicznienie elementu informacja "PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”
(widoczna od 2022-12-12 00:00:00)
Dorota Konat
11:42:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-12-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zawadomienie o unieważnieniu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup paliw płynnych na potrzeby własne urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych” Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:55:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedz na zapytanie - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie Wiesław Jaros
16:55:26 Edycja elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie: badania geologiczne związane z zadaniem pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - Gmina Gubin” Wiesław Jaros
10:58:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedzi na pytania do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup paliw płynnych na potrzeby własne urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych” Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji