ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:36 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa sieci wodociągowej z SUW w Wałowicach do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin”
(widoczna od 2023-06-22 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-06-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:23:34 Upublicznienie elementu informacja DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 001605F Gubin – Jaromirowice ul. Krzywa i Lipowa”, gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie
(widoczna od 2023-06-19 00:00:00)
Monika Połatyńska
14:19:08 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 001605F Gubin – Jaromirowice ul. Krzywa i Lipowa”, gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie
(widoczna od 2023-06-19 00:00:00)
Monika Połatyńska
11:12:06 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 000601F oraz 000676F w miejscowości Markosice, gmina Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-06-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:41:00 Edycja elementu informacja WÓJT GMINY GUBIN Wiesław Jaros
09:26:51 Edycja elementu informacja POSTANOWIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.6.4210.18.2023.KP z dn. 18-05-2023 r. Monika Połatyńska
09:24:09 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.6.4210.18.2023.KP z dn. 18-05-2023 r.
(widoczna od 2023-06-16 00:00:00 do 2023-06-16 00:00:00)
Monika Połatyńska
09:23:56 Deaktywacja elementu informacja POSTANOWIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.6.4210.18.2023.KP z dn. 18-05-2023 r.
(widoczna od 2023-06-16 00:00:00 do 2023-06-16 00:00:00)
Monika Połatyńska
09:20:51 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie WR.ZUZ.6.4210.18.2023.KP z dn. 18-05-2023 r.
(widoczna od 2023-06-16 00:00:00 do 2023-06-16 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-06-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:09:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji