ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-07-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:50:11 Edycja elementu załącznik do informacji Załączniki - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawę 3 sztuk tablic informacyjnych Wiesław Jaros
11:48:38 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na wykonanie oraz dostawę 3 sztuk tablic informacyjnych Wiesław Jaros
09:49:35 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na : „Wykonanie dokumentacji projektowej na docieplenie budynku Ośrodka Zdrowia w Stargardzie Gubińskim – Gmina Gubin”
(widoczna od 2022-07-15 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-07-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:57:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-07-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:15:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
11:53:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-07-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
22:29:52 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z wniosku P. Tomasza Kopczyńskiego reprezentowanego przez pełnomocnika AURA PIus Sp z o.o. z dnia 24.05.2022 r. (data wpływu 02-06-2022 r.), uzupełniony - 07-07-2022 r. oraz 11-07-2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Przebudowa magistralnych sieci wodociągowych DN300 i DN500 na dz. geod. nr Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-07-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:56:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z wniosku LGE PV Sp. z o.o. z dnia 13.05.2022 r. (data wpływu 19-05-2022 r.), uzupełniony - 25-05-2022 r. oraz 06-07-2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wiesław Jaros
09:56:02 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania z wniosku LGE PV Sp. z o.o. z dnia 13.05.2022 r. (data wpływu 19-05-2022 r.), uzupełniony - 25-05-2022 r. oraz 06-07-2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznej ,,Maszewo" o mocy do 240 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" Wiesław Jaros
09:47:02 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XL sesji w dniu 30 czerwca 2022r Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji