ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:42:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
11:17:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji SWZ- ZMIANA - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat
11:17:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 12 - zestawienie do oferty po zmianie - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat
11:17:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 13 - harmonogram rzeczowo - finansowy po zmianie - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat
11:10:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
10:46:40 Edycja elementu informacja Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 Wiesław Jaros
10:44:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenia - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin na stanowisko pracy Wiesław Jaros
10:43:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o naborze - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin na stanowisko pracy Wiesław Jaros
10:41:35 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin na stanowisko pracy: Radca Prawny Wiesław Jaros
10:31:13 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych wspierających kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji