ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-01-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:17:51 Upublicznienie elementu informacja Pobór i wykonywanie badań wody z tytułu nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz pobór i badań wód popłucznych i ścieków, zgodnie z ustalonym zakresem i harmonogramem na rok 2024. Dorota Konat
11:48:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna – gmina Gubin” Dorota Konat
11:48:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji SWZ- ZMIANA - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna – gmina Gubin” Dorota Konat
11:48:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 1 do umowy(zmiana) - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna – gmina Gubin” Dorota Konat
11:27:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedzi na pytania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna – gmina Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:00:34 Upublicznienie elementu informacja „Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Biężycach” Dorota Konat
14:55:32 Upublicznienie elementu informacja „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gębice” Dorota Konat
10:54:48 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVII sesji w dniu 26 października 2023r. Wiesław Jaros
10:44:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LVIII_319_2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r. Wiesław Jaros
10:44:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LVIII_318_2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r. Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji