ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:29:45 elementu informacja „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin” - status aktualny
(widoczna od 2020-12-31 00:00:00)
Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-03-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:45:15 Upublicznienie elementu informacja „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Gubin”
(widoczna od 2021-03-30 00:00:00)
Dorota Konat
14:39:24 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.
(widoczna od 2021-03-30 00:00:00)
Dorota Konat
14:32:53 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn.
(widoczna od 2021-03-30 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-03-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:35:17 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn
(widoczna od 2021-03-29 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-03-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:57:34 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o umorzyć postępowanie w całości jako bezprzedmiotowe w sprawie WR.ZUZ.6.4210.86.2020.KP Wiesław Jaros
12:27:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2021 ” Dorota Konat
10:26:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2021 ” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-03-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:55:51 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Dorota Konat
12:55:19 Edycja elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykonanie projektu budowlanego dla zadania pn. Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji