ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-04-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2021 ” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-04-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:26:01 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-04-13

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:17:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
09:18:40 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Gubin ds.płac oraz księgowości budżetowej Wiesław Jaros
09:14:41 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2021 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-04-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:46:22 Upublicznienie elementu informacja ZAWIADOMIENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej 1154F od skrzyżowania z drogą 1153F w m. Żytowań do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 138”. Wiesław Jaros
13:41:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 Wiesław Jaros
13:39:49 Upublicznienie elementu informacja Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie naszej prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły - do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 Wiesław Jaros
13:17:38 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXV sesji w dniu 24 marca 2021r. Wiesław Jaros
10:21:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej oraz obiektów Gminy Gubin” Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji