ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:23:53 Upublicznienie elementu informacja „Zakup wraz z sukcesywną dostawą kruszywa na rok 2022 ”
(widoczna od 2022-01-20 00:00:00)
Dorota Konat
11:59:52 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań na rok 2022
(widoczna od 2022-01-20 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-01-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:00:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do szkoły w Grabicach w ramach projektu pt. Wiesław Jaros
14:00:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do szkoły w Grabicach w ramach projektu pt. Wiesław Jaros
13:57:52 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do szkoły w Grabicach w ramach projektu pt.: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów szkoły w Szkole Podstawowej w Grabicach” realizowanego w ramach RPO Województwa Lubuskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiesław Jaros
13:55:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do szkoły w Czarnowicach w ramach projektu pt. Wiesław Jaros
13:55:59 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załączniki - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do szkoły w Czarnowicach w ramach projektu pt. Wiesław Jaros
13:54:52 Upublicznienie elementu informacja ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w podziale na części do szkoły w Czarnowicach w ramach projektu pt.: „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnowicach” realizowanego w ramach RPO Województwa Lubuskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-01-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:42:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:35:14 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XXXIV sesji w dniu 22 Grudnia 2021r. Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji