ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:00 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
14:47:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zarządzenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie NR 133/2023 WÓJTA GMINY GUBIN z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Wiesław Jaros
14:47:08 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt - Nazwa elementu do którego przynależy: Zarządzenie NR 133/2023 WÓJTA GMINY GUBIN z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Wiesław Jaros
14:41:16 Upublicznienie elementu informacja Zarządzenie NR 133/2023 WÓJTA GMINY GUBIN z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-10-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:06:37 Upublicznienie elementu informacja „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów do budowy oświetlenia ulicznego”
(widoczna od 2023-10-30 00:00:00)
Dorota Konat
13:23:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem szczegółowych kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Grabice – Gmina Gubin” Dorota Konat
11:56:41 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
11:10:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-10-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem Dorota Konat
10:39:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony