ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:49:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice”. Dorota Konat
14:44:10 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros
14:25:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych pt. „Jesienn Rodzinne Warsztaty Integracyjne - 2022" Wiesław Jaros
14:24:27 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych pt. „Jesienn Rodzinne Warsztaty Integracyjne - 2022" Wiesław Jaros
11:24:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup i dostawa 64 komputerów przenośnych (laptopy), 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Dorota Konat
10:35:33 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup i dostawa 64 komputerów przenośnych (laptopy), 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:40 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o wyniku postępowania na: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina”
(widoczna od 2022-09-22 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:55:34 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Łazy Gubińskie I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Wiesław Jaros
15:55:20 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Łazy Gubińskie I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Wiesław Jaros
15:52:48 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Łazy Gubińskie I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony