ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-07-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:38:42 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-07-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:19:21 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
15:11:50 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
14:02:29 Edycja elementu informacja SEKRETARZ GMINY Wiesław Jaros
14:01:39 Edycja elementu informacja Adresy i telefony Wiesław Jaros
13:33:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-06-27

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:36:37 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zaproszenie do składania ofert dodatkowych - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-06-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:20:04 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznej Chlebowo o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działki nr 395/3, 784/21, 780/1, 782/2, 782/3, 427/6, 405/6, 390/1 obręb: Chlebowo
(widoczna od 2023-06-26 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-06-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:43 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Dzikowo na działce o nr 76/3 obręb 0039 Wałowice, gm. Gubin, pow. krośnieński, województwo lubuskie”
(widoczna od 2023-06-23 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-06-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:36 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa sieci wodociągowej z SUW w Wałowicach do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin”
(widoczna od 2023-06-22 00:00:00)
Monika Połatyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony