ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:28:34 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż środka trwałego Wiesław Jaros
15:20:01 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż środka trwałego Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-08-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:16:20 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:51 Upublicznienie elementu informacja "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice”.
(widoczna od 2022-08-11 00:00:00)
Dorota Konat
13:22:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat
10:30:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:48:53 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja SUW m-ci Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin
(widoczna od 2022-08-09 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
11:52:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedzi na pytania do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat
08:39:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony