ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:41:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
14:39:03 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
13:24:26 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros
13:14:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyniku przetargu - Nazwa elementu do którego przynależy: Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Wiesław Jaros
12:24:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe wykonanie oraz dostawę 8 sztuk tablic informacyjnych jednostronnych Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-11-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:33:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin” Dorota Konat
12:57:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:51:22 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wójta Gminy Gubin Wiesław Jaros
13:49:42 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: Zakup wraz z dostawą kabla przeznaczonego na budowę oświetlenia drogowego w m. Jazów, Bieżyce oraz Pole gm. Gubin
(widoczna od 2022-11-10 00:00:00)
Dorota Konat
10:54:45 Edycja elementu informacja Inspektora Ochrony Danych Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony