ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:22:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat
10:30:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:48:53 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja SUW m-ci Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin
(widoczna od 2022-08-09 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:57:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
11:52:24 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedzi na pytania do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat
08:39:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:04:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedz - Nazwa elementu do którego przynależy: Wnosimy petycję do Kierownika JST o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP - infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu). Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-08-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:37:06 Upublicznienie elementu informacja Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina”
(widoczna od 2022-08-03 00:00:00)
Dorota Konat
08:54:04 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-07-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:54:30 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony