ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:54:08 Upublicznienie elementu informacja "Wykonanie oraz dostawa 5 sztuk tablic informacyjnych"
(widoczna od 2023-05-30 00:00:00)
Dorota Konat
10:47:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-05-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:24:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa dróg gminnych Nr 000601F oraz 000676F w miejscowości Markosice, gmina Gubin Dorota Konat
11:03:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Przebudowa dróg gminnych Nr 000601F oraz 000676F w miejscowości Markosice, gmina Gubin Dorota Konat
10:02:02 Edycja elementu załącznik do informacji Postanowienie - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji WR.ZUZ.6.4210.18.2023.KP z dn. 16-05-2023 Monika Połatyńska
09:58:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Postanowienie - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji WR.ZUZ.6.4210.18.2023.KP z dn. 16-05-2023 Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-05-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:53:36 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Parafię Matki Bożej Fatimskiej Wiesław Jaros
16:03:52 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
12:15:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyjaśnienia treści SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2 Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Dokument scopingowy - Nazwa elementu do którego przynależy: OBWIESZCZENIE Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim WZŚ.442.4.2023.EK z dn. 12 maja 2023 r. o wyłożeniu do wglądu dokumentów zawierających informacje o projekcie dokumentu sporządzonego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego skutki realizacji mogą oddziaływać na środowisko na jej terytorium, pn. Monika Połatyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony