ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-06-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:47:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” Dorota Konat
10:32:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-06-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
23:28:04 Edycja elementu informacja Przedterminowe wybory Wójta Gminy Gubin Wiesław Jaros
12:02:08 Edycja elementu informacja Przedterminowe wybory Wójta Gminy Gubin Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-06-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:31:28 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 001605F Gubin – Jaromirowice ul. Krzywa i Lipowa”, gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie
(widoczna od 2023-06-02 00:00:00 do 2023-06-30 00:00:00)
Monika Połatyńska
10:05:53 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu w dniu 02-06-2023 r. znak RR.6220.4.15.2023.MP postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa instalacji fotowoltaicznej Chlebowo o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działki nr 395/3, 784/21, 780/1, 782/2, 782/3, 427/6, 405/6, 390/1 obręb: Chlebowo
(widoczna od 2023-06-02 00:00:00 do 2023-06-30 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-05-31

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wyjaśnienia treści SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” Dorota Konat
15:11:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” Dorota Konat
15:11:56 Upublicznienie elementu załącznik do informacji SWZ- ZMIANA - Nazwa elementu do którego przynależy: "Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-05-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:02:12 Upublicznienie elementu informacja PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA pn. „Przebudowa dróg gminnych Nr 000601F oraz 000676F w miejscowości Markosice, gmina Gubin”
(widoczna od 2023-05-30 00:00:00)
Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony