ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-08-26

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:29:28 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice”. Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:41:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat
10:31:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Dostawa infrastruktury sprzętowej i oprogramowania, wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, a także przeprowadzenie szkoleń w ramach realizacji przez Gminę Gubin o statusie wiejskim projektu ,,Cyfrowa Gmina” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:39:06 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM „Budowa i eksploatacja konwertora wodorotlenku litu w obszarze przemysłowym Sud II w miejscowości Guben”. Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-08-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:44:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
11:50:04 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2022-08-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:08:26 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż środka trwałego Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-08-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:38:01 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros
15:35:44 Upublicznienie elementu informacja Petycja do tutejszej gminy ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy Wiesław Jaros
15:33:01 Upublicznienie elementu informacja Petycja wnoszę o utworzenie Młodzieżowej Rady Gmi'ny. Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony