ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:06:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie Gminy Gubin oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg” Wiesław Jaros
18:47:09 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
18:37:13 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
18:30:19 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
18:26:58 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-03-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:20:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Odpowiedź na pytanie do SWZ - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin” Dorota Konat
18:52:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-03-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:58:10 Edycja elementu informacja Wybory Ławników kadencja 2020-2023 Wiesław Jaros
12:55:38 Edycja elementu informacja Wybory Ławników kadencja 2020-2023 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-03-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:35:19 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony