ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:17:07 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin”. Dorota Konat
10:33:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin”. Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-02-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:14:13 Upublicznienie elementu informacja DECYZJA nr RR.6220.2.7.2023.MP z dn. 17-02-2023 r. Miłosz Jasek
14:06:25 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gm. Gubin – działanie 2 Miłosz Jasek
13:59:14 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gm. Gubin – działanie 2 Miłosz Jasek

Zmiany z dnia: 2023-02-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:26:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-02-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:20:31 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach, gmina Gubin – etap II” Dorota Konat
10:29:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach, gmina Gubin – etap II” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-02-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:36:42 Upublicznienie elementu informacja „Budowa świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu” ( prace związane z dokończeniem budowy )
(widoczna od 2023-02-14 00:00:00)
Dorota Konat
10:37:15 Upublicznienie elementu informacja Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin”
(widoczna od 2023-02-14 00:00:00)
Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony