ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:18:18 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn: „Farma fotowoltaiczna Chlebowo 1” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działki nr Monika Połatyńska
12:34:59 Upublicznienie elementu informacja "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV”
(widoczna od 2023-11-28 00:00:00)
Dorota Konat
12:29:35 Upublicznienie elementu informacja „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem: kostki brukowej betonowej, krawężników drogowych betonowych, obrzeży betonowych”
(widoczna od 2023-11-28 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-11-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:28:53 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zakończeniu postępowania WR.ZUZ.6.4210.52.2023.KP z dn. 17-11-2023 r
(widoczna od 2023-11-24 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-11-23

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:39:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych oraz obiektów mostowych będących w zarządzie Gminy Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:41 Edycja elementu informacja Wybory Ławników kadencja 2024-2027 Wiesław Jaros
15:07:34 Upublicznienie elementu informacja Wybory Ławników kadencja 2024-2027 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-11-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:17:09 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Wykonanie przeglądów rocznych dróg gminnych oraz obiektów mostowych będących w zarządzie Gminy Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:18:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
15:08:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa wodomierzy i wdrożenie systemu radiowego odczytu w Gminie Gubin” Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony