ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-02-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:22:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
10:35:04 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
10:33:54 Usunięcie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
10:33:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn Dorota Konat
09:12:27 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: „Naprawę i odnowienie podłogi drewnianej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Bieżyce, gm. Gubin”.
(widoczna od 2023-02-22 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-02-21

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:57:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie_RR.6220.4.1.2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Monika Połatyńska
14:53:59 Usunięcie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na Monika Połatyńska
14:32:19 Upublicznienie elementu użytkownik Monika Połatyńska Wiesław Jaros
13:42:51 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice – Gmina Gubin” Dorota Konat
11:07:11 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu” ( prace związane z dokończeniem budowy ) Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony