ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-08

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:58:18 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona o nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Wałowice na działce o nr 171/8 obręb 0039 Wałowice, gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie".
(widoczna od 2023-09-08 00:00:00)
Monika Połatyńska
13:55:51 Edycja elementu informacja DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 84, 100/2 w obrębie Wielotów, gmina Gubin”, powiat krośnieński, województwo lubuskie.
(widoczna od 2023-07-19 00:00:00)
Monika Połatyńska
13:55:08 Upublicznienie elementu informacja DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Wykonanie urządzenia wodnego (studnia wiercona o nr 1z), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w m. Wałowice na działce o nr 171/8 obręb 0039 Wałowice, gmina Gubin, powiat krośnieński, województwo lubuskie".
(widoczna od 2023-09-08 00:00:00)
Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-09-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:41:37 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LV sesji w dniu 25 sierpnia 2023r. Wiesław Jaros
15:30:10 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LIV sesji w dniu 21 lipca 2023r. Wiesław Jaros
15:25:43 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
15:18:23 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-08-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:21:58 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
13:40:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-08-25

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:39:46 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na „Zalesienie działek o nr ewidencyjnym 192/3, 192/4, 192/6 położonych w obrębie Kosarzyn, gm. Gubin”.
(widoczna od 2023-08-25 00:00:00 do 2023-09-22 00:00:00)
Monika Połatyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony