ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-11-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:02:43 Usunięcie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - zmiana - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
10:01:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Zapytanie ofertowe - zmiana - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-11-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:04:56 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros
15:58:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Projekt uchwały - Nazwa elementu do którego przynależy: Projekty Uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Wiesław Jaros
15:57:41 Upublicznienie elementu informacja Projekty Uchwał w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Gubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 Wiesław Jaros
15:51:36 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros
15:45:55 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego DŚ.II.721.1.1.2022 z dnia 04.11.2022 o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Wiesław Jaros
15:45:22 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Zarządu Województwa Lubuskiego DŚ.II.721.1.1.2022 z dnia 04.11.2022 o rozpoczęciu konsultacji społecznych, dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw Wiesław Jaros
15:39:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie DYREKTORA ZARZĄDU Zlewni w Zgorzelcu WR.ZUZ.6.4210.29.2022.PB Wiesław Jaros
15:38:52 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie DYREKTORA ZARZĄDU Zlewni w Zgorzelcu WR.ZUZ.6.4210.29.2022.PB Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony