ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2024-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:44:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LVIII_323_2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r. Wiesław Jaros
10:44:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LVIII_322_2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r. Wiesław Jaros
10:44:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LVIII_321_2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r. Wiesław Jaros
10:44:29 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała NR LVIII_320_2023 - Nazwa elementu do którego przynależy: Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r. Wiesław Jaros
10:37:48 Upublicznienie elementu informacja Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na LVIII sesji w dniu 30 listopada 2023r. Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2024-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:15:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Dostawa opału na potrzeby obiektów Gminy Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2024-01-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:11:58 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z oszacowaniem kosztów dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja SUW w m-ci Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociągowej – Gmina Gubin” Dorota Konat
10:27:16 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup paliw płynnych na potrzeby własne urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-12-28

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:47:27 Upublicznienie elementu informacja „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna – gmina Gubin” Dorota Konat
12:55:09 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE zawiesić z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa elektrowni słonecznej „Chociejów PV III” o mocy do 4 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewidencyjnym 73 oraz na części działek 35/8, 34/5 obręb Chociejów (0006), Gmina Gubin”
(widoczna od 2023-12-28 00:00:00)
Monika Połatyńska

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony