ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-01-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:27:27 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa świetlicy wiejskiej w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu” Dorota Konat
08:13:34 Upublicznienie elementu informacja „Wykonanie przeglądów rocznych stanu technicznego budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Gubin”
(widoczna od 2023-01-12 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-01-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:36:05 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn Wiesław Jaros
14:35:41 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: ,,Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gm. Gubin - działanie 2 Wiesław Jaros
14:28:59 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2022 Wiesław Jaros
14:27:07 Upublicznienie elementu informacja „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach, gmina Gubin – etap II”
(widoczna od 2023-01-11 00:00:00)
Dorota Konat
14:25:38 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Lista Kandydatów - Nazwa elementu do którego przynależy: Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko do spraw sprawozdawczości oraz księgowości budżetowe Wiesław Jaros
14:24:53 Upublicznienie elementu informacja Lista kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko do spraw sprawozdawczości oraz księgowości budżetowe Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-01-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:43:15 Upublicznienie elementu informacja Plan postępowań na rok 2023
(widoczna od 2023-01-10 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-01-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:27:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Decyzja - Nazwa elementu do którego przynależy: Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony