ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-11

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:14:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką Zamameiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków oczyszczonych wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice (bloki), Gmina Gubin” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2021-03-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:28:11 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2020 Wiesław Jaros
16:23:56 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2021 Wiesław Jaros
16:01:19 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia dla zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa nowych punktów świetlnych w miejscowości Strzegów gm. Gubin” Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
19:24:39 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
19:06:57 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Wykonanie ewidencji i przeglądów dróg gminnych wraz z fotorejestracją fotometryczną pasa drogowego dróg położonych na terenie Gminy Gubin oraz wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów stanu technicznego dróg” Wiesław Jaros
18:47:09 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
18:37:13 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
18:30:19 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
18:26:58 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony