ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:18:39 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Farma fotowoltaiczna Chlebowo 2"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
14:17:26 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:" Farma fotowoltaiczna Chlebowo 1"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
14:12:58 Upublicznienie elementu informacja Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji fotowoltaicznej Maszewo o mocy do 240 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
14:11:10 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa instalacji fotowoltaicznej Maszewo o mocy do 240 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
12:27:50 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat
11:41:38 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o otrzymanym dofinansowaniu
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat
11:29:10 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie o otrzymanym dofinansowaniu na: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gubin w roku 2022"
(widoczna od 2022-10-10 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:56:14 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na:"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA
(widoczna od 2022-09-30 00:00:00)
Dorota Konat
10:38:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zakup i dostawa 64 komputerów przenośnych (laptopy), 12 komputerów stacjonarnych i 4 tabletów wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:26:52 Upublicznienie elementu informacja „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”
(widoczna od 2022-09-29 00:00:00)
Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony