ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:38:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Aktualizacja planu postępowań - Nazwa elementu do którego przynależy: Aktualizacja planu zamówień publicznych Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-10-14

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:30:22 Upublicznienie elementu informacja „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin”
(widoczna od 2022-10-14 00:00:00)
Dorota Konat
13:56:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Unieważnienie postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin” Dorota Konat
10:27:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia - Nazwa elementu do którego przynależy: „Rozbudowa budynku remizy OSP II etap inwestycji – budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle, gmina Gubin” Dorota Konat
09:59:04 Upublicznienie elementu informacja Zapytanie ofertowe na: „Zakup materiałów budowlanych na ocieplenie Ośrodka Zdrowia w m. Stargard Gubiński”
(widoczna od 2022-10-14 00:00:00)
Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-10-12

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:13:40 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: Zapytanie ofertowe na Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2022-10-10

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:48:26 Edycja elementu informacja Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Wiesław Jaros
16:46:43 Edycja elementu informacja Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Wiesław Jaros
16:45:52 Upublicznienie elementu informacja Wójt Gminy GUBIN OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości Wiesław Jaros
15:43:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - Nazwa elementu do którego przynależy: „Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony