ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:15:11 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
14:03:12 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
13:52:53 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros
13:43:05 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-09-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:17:01 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 145/5 w obrębie Żytowań w Gminie Gubin” Monika Połatyńska
11:15:56 Deaktywacja elementu informacja POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 145/5 w obrębie Żytowań w Gminie Gubin” Monika Połatyńska
11:03:04 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 145/5 w obrębie Żytowań w Gminie Gubin” Monika Połatyńska
10:58:49 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowa do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 145/5 w obrębie Żytowań w Gminie Gubin” Monika Połatyńska
10:55:40 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW składającej się z dwudziestu instalacji do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz stacją transformatorowo – rozdzielczą średniego napięcia na działce nr ewid. Monika Połatyńska

Zmiany z dnia: 2023-09-19

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:55:20 Edycja elementu załącznik do informacji Załącznik nr 12 - zestawienie do oferty po zmianie - zmiana źródła Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony