ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-10-02

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:34:20 Upublicznienie elementu informacja POSTANOWIENIE podejmujące zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznej Chlebowo o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działki nr 395/3, 784/21, 780/1, 782/2, 782/3, 427/6, 405/6, 390/1 obręb: Chlebowo.
(widoczna od 2023-10-02 00:00:00)
Monika Połatyńska
12:31:47 Upublicznienie elementu informacja OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa instalacji fotowoltaicznej Chlebowo o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na nieruchomości położonej na terenie gm. Gubin, obejmującej działki nr 395/3, 784/21, 780/1, 782/2, 782/3, 427/6, 405/6, 390/1 obręb: Chlebowo.
(widoczna od 2023-10-02 00:00:00)
Monika Połatyńska
11:31:20 Edycja elementu informacja Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 Wiesław Jaros
11:27:10 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023 Wiesław Jaros
11:17:08 Edycja elementu informacja Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023 Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2023-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:06:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat
17:06:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 13 - harmonogram rzeczowo - finansowy po zmianie 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat
17:06:36 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Załącznik nr 5 do PFU - opinie hydrogeologiczne - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat
17:06:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji SWZ- ZMIANA 2 - Nazwa elementu do którego przynależy: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV” Dorota Konat

Zmiany z dnia: 2023-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:20:53 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony