ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2021-03-18

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:03:22 Upublicznienie elementu informacja Aktualizacja Planu postępowań o udzielenie zamówienia na rok 2021
(widoczna od 2021-03-18 00:00:00)
Dorota Konat
13:33:42 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Informacja z otwarcia ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: ZAPYTANIE OFERTOWE na „Wymiana złoża w dwóch filtrach pionowych na SUW Pole– odżelaziacz i odmanganiacz fi 1400 mm” Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-03-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:45:14 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Ogłoszenie - Nazwa elementu do którego przynależy: Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej w zakresie zakazu wykluczenia ze względów rasowych, religijnych, medycznych lub sanitarnych oraz zakazu poddawania obywateli eksperymentom naukowym i medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody w tym w zakresie masowych szczepień na chorobę COVID -19. Wiesław Jaros
10:42:48 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie dotyczące petycji wielokrotnej w zakresie zakazu wykluczenia ze względów rasowych, religijnych, medycznych lub sanitarnych oraz zakazu poddawania obywateli eksperymentom naukowym i medycznym bez dobrowolnie wyrażonej zgody w tym w zakresie masowych szczepień na chorobę COVID -19. Wiesław Jaros
10:37:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja - Nazwa elementu do którego przynależy: Arkadiusz Rakoczy Petycja wzywająca Radę Gminy Gubin do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały Wiesław Jaros
10:36:17 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Petycja - Nazwa elementu do którego przynależy: Piotr Sterkowski Petycja wzywająca Radę Gminy Gubin do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały Wiesław Jaros
10:33:23 Upublicznienie elementu informacja Arkadiusz Rakoczy Petycja wzywająca Radę Gminy Gubin do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały Wiesław Jaros
10:33:23 Upublicznienie elementu informacja Piotr Sterkowski Petycja wzywająca Radę Gminy Gubin do rozpatrzenia niniejszej petycji i pilnego przyjęcia uchwały Wiesław Jaros

Zmiany z dnia: 2021-03-15

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:32:52 Edycja elementu informacja Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2021 Wiesław Jaros
13:08:19 Edycja elementu informacja Interpelacje Radnych Gminy Gubin / Odpowiedzi na interpelacje Wiesław Jaros

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony