ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Informacja

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-09-26 17:04:32 przez Wiesław Jaros

Akapit nr - brak tytułu

WÓJT GMINY GUBIN
i n f o r m u j e, że na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zmianami) w siedzibie Urzędu gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 zostało wywieszone ogłoszenie o przetargu objęte zarządzeniem nr 64/2014 z dnia .22.07.2014 r.