ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wybór ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-10 07:47:57 przez Anna Konstanty, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZARZĄDZENIE NR 6 /2014
Wójta Gminy Gubin
z dnia 31 stycznia 2014 r
 
W sprawie: wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych w roku 2014.
 
Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), art. 30 ust.2 pkt 3) oraz 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz protokołu komisji konkursowej z dnia 30 stycznia 2014 r.
 
Wójt Gminy Gubin
zarządza co następuje:
 
§1
 
Dokonuje się wyboru następujących oferentów i zleca realizację zadań publicznych w zakresie:
 
  1. kultury fizycznej i sportu:
 
Zadanie nr 1. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Grabice, Jazów, Nowa Wioska, Brzozów, Kozów, Luboszyce, Węgliny, Wielotów, Mielno, Strzegów, Późna, Markosice, Sadzarzewice, Polanowice - Klubowi Sportowemu „Relax” Grabice
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 24.500 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset złotych)
 
Zadanie nr 2. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Chlebowo, Łomy, Kosarzyn, Żytowań, Dzikowo - Klubowi Sportowemu „Płomień” Chlebowo
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 16.800 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemset złotych)
 
Zadanie nr 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Jaromirowice, Komorów, Budoradz - Klubowi Sportowemu LZS „Alfa” Jaromirowice
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 20.800 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy osiemset złotych)
 
Zadanie nr 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin,
miejscowości: Stargard Gubiński, Witaszkowo, Kujawa, Sieńsk, Starosiedle, Gębice,
Kaniów, Grochów, Przyborowice, Dobre, Czarnowice, Koperno, Chociejów, Chęciny –
Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Rywal” Stargard Gubiński
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 19.300 zł (dziewiętnaście tysięcy trzysta złotych)
 
 
Zadanie nr 5. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin
miejscowości: Żenichów, Bieżyce, Dobrzyń, Pleśno, Gubinek, Sękowice, Zawada, Pole, Łazy - Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Żenisz” Żenichów
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 11.800 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych)
 
Zadanie nr 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Gubin
miejscowości  Drzeńsk Wielki, Drzeńsk Mały, Wałowice - Stowarzyszeniu KS „Solaris” w Drzeńsku Wielkim
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 11.800 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych)
 
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
 
Zadanie nr 1. Prowadzenie zespołów artystycznych i kółek zainteresowań
Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Bieżyce wysokość środków przeznaczonych na ten cel 3.500,00 zł (słownie trzy tysiące pięćset złotych)
Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych - wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 1.500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych złotych)
 
3) wsparcia rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży
 
Zadanie nr 1. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych
w Chlebowie
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
4) kultury fizycznej i sportu wśród dzieci
 
Zadanie nr 1 Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci - Międzyszkolnemu
Klubowi Uczniowskiemu „Herkules” Grabice
wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
 
5) pomocy społecznej
Zadanie nr 1 Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej –
Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zielona Góra wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)
 
Stowarzyszeniu Gminne Centrum Trzeźwości Gminy Gubin wysokość środków przeznaczonych na ten cel: 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych)
 
§2
 
Warunki i tryb przekazania dotacji oraz zasady wykonania zadania regulować będzie
umowa zawarta z wyżej wymienionymi oferentami.
 
§3
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Gubin.
 
§4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-10 07:47:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-10 07:47:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:11:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
26052 raz(y)