ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Oferta na sprzedaż dwóch autobusów

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-06 14:51:15 przez Anna Konstanty, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Urząd Gminy w Gubinie z siedzibą przy  ul. Obrońców Pokoju 20, tel.68 359 16 40,  posiada do sprzedania łącznie dwa autobusy :
 
   1.Marka – Autosan H-9 2141S
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUASW3AAP4S021731
   Numer silnika pojazdu – 12500
   Numer rejestracyjny – FKR 10JV
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
   cena: 25.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
   słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych
 
   2.Marka – Jelcz LO90M
   Typ rok produkcji – 2000
   Numer identyfikacyjny pojazdu – SUJ090100Y0000138
   Numer rejestracyjny – FKR A284
   Stan pojazdu - brak ważnego badania technicznego
    cena: 22.000 zł ( zwolniony z VAT z art.43 ust 1 pkt.2  ustawy o VAT)
    słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych
 
lub zamieni na inny pojazd - miniautobus  z minimalną ilości miejsc - 17 a maksymalną - 20, rok produkcji około 2006 r.
 
2. Złożenie oferty, będącej załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia w terminie do dnia 19.11.2013 r. do godz. 11:00.
 
3. Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oferenta
- adres siedziby oferenta
- numer PESEL lub NIP oferenta
- datę sporządzenia oferty
- cenę ofertową lub ofertę zamiany
Sprzedający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Oferty należy składać w dni robocze w godz. 7:30 – 15:00 nie później jednak niż do dnia 19.11.2013r. godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gubinie ul. Obrońców Pokoju 20 w zaklejonych kopertach z napisem  „Oferta na sprzedaż dwóch autobusów”.
4. Organizatorowi oferty przysługuje prawo zamknięcia postępowania ofertowego na sprzedaż autobusów be zpodania przyczyn.                                                                                                                
5. Komisja powołana przez Wójta Gminy Gubin wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na sprzedawane łącznie dwa autobusy lub złoży ofertę na zamianę na miniautobus do około 20 miejsc.
6. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.
 
 
 
Załącznik nr 1
 
Dnia, .........................................
 
 
FORMULARZ OFERTOWY
do oferty na:
sprzedaż łącznie dwóch autobusów:
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000
2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000  
 
Dane OFERENTA:
Nazwa ………………………………………………………………………………………….
Siedziba ……………………………………………………………………………………….
Nr telefonu/ faksu ………………………………………
NIP ………………………………………………………
REGON ………………………………………………….
 
Składam ofertę zakupu łącznie dwóch autobusów
1.Autosan H9-2141S rok produkcji 2000, 2.Jelcz LO90M rok produkcji 2000    za  kwotę:
 
cena nabycia ..........................................................................................................................................................                                                                                                                 
 
 (słownie …………………………………………………………………………...)
 
Składam ofertę zamiany dwóch autobusów na:
oferta .........................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
cena ................................................................................, słownie: .........................................................................
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           ____________________________
                                                                                                         Podpis osoby/ osób upoważnionych
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Kwiatkowska - Bąk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-06 14:50:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-06 14:51:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:09:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3302 raz(y)