ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Wyniki konsultacji i sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Informacja ogłoszona dnia 2013-11-05 10:04:24 przez Anna Konstanty, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konsultacji i sprawozdanie z przebiegu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w sprawie projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014” zwanego dalej „Programem”.

Podstawa prawna przeprowadzenia konsultacji:
- Art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
- Uchwała nr XV/57/2011 Rady Gminy Gubin z dnia 29 listopada 2011r.
- Art. 30 ust. 1 ustaw z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ) DZ.U. z 2013 poz. 594 ze zm.)
 
Czas trwania konsultacji:
- od dnia 20 września 2013r. do dnia 11 października 2013r.

Forma przeprowadzenia konsultacji:
Stanowiska, pytania i sugestie zostały dostarczone na piśmie do Urzędu Gminy.

Sposób przeprowadzenia konsultacji:
- Zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Gubin, BIP oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Gminy w Gubinie informacji o konsultacjach w sprawie projektu Programu
- Możliwość zgłaszania pisemnych uwag i wniosków do projektu Programu

Wyniki konsultacji:
- W konsultacjach wzięło udział łącznie 6 organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Gubin.
- Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)  zgłosiły gotowość dalszego realizowania zadań publicznych.
- Przedstawiciele organizacji pozarządowych wnioskowali: o całkowite pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem klubów sportowych, większe docenianie ich roli, oraz jak najszybsze (możliwe) ogłoszenie konkursów, tak aby środki mogły być przekazywane już w styczniu.
- Przedstawiciele organizacji wskazywali również na fakt iż swoją pracę wykonują nieodpłatnie oraz na to jak duże znaczenie ma ich praca dla społeczności lokalnych.
 
- Wyniki zostaną ogłoszone w BIP, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin.
 
Wnioski inne:
Treść uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014" pozostaje bez istotnych zmian.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Konstanty
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-11-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Konstanty
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-11-05 10:04:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Konstanty
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-11-05 10:04:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-02 11:09:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4611 raz(y)