ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gubin o statusie miejskim i Gubin o statusie wiejskim na okres 3 lat, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji ustaloną przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie dla miejscowości Jaromirowice, Komorów, Bieżyce, Żenichów, Gubinek

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-06-05 15:17:41 przez Wiesław Jaros

Załączniki