ˆ

Zarządzenia Wójta

Szczegóły informacji

Rejestr Zarządzeń Wójta Gminy Gubin 2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-18 10:37:31 przez Wiesław Jaros

Akapit nr 1 - brak tytułu

11.01.2023 Zarządzenie nr 1 w sprawie ustalenia na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za doskonalenie nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane.
11.01.2023 Zarządzenie nr 2 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
11.01.2023 Zarządzenie nr 3
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT.
16.01.2023 Zarządzenie nr 4 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gubin.
20.01.2023 Zarządzenie nr 6 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia czynności przetargowych.
26.01.2023 Zarządzenie nr 7 w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania na wniosek mieszkańców Sołtysa sołectwa Łomy.
27.01.2023 Zarządzenie nr 8 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
27.01.2023 Zarządzenie nr 9 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
30.01.2023 Zarządzenie nr 10 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
06.02.2023 Zarządzenie nr 12 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 7/2023 wójta Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2023r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania na wniosek mieszkańców Sołtysa sołectwa Łomy.
08.02.2023 Zarządzenie nr 13 w sprawie powołania Komisji do spraw kontroli budynków gminnych wchodzących w skład zasobów Gminy Gubin.
10.02.2023 Zarządzenie nr 16 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa sołectwa Łomy na terenie Gminy Gubin.
22.02.2023 Zarządzenie nr 19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
23.02.2023 Zarządzenie nr 20 w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
24.02.2023 Zarządzenie nr 21 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej.
06.03.2023 Zarządzenie nr 24 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
06.03.2023 Zarządzenie nr 25 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
06.03.2023 Zarządzenie nr 26 w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości.
08.03.2023 Zarządzenie nr 27 w sprawie Regulaminu wewnętrznego oficjalnego gminnego fanpage'a Gminy Gubin na portalu społecznościowym Facebook.
27.03.2023 Zarządzenie nr 28 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
31.03.2023 Zarządzenie nr 30 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023r.
31.03.2023 Zarządzenie nr 31 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.
03.04.2023 Zarządzenie nr 33 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu pomocy społecznej.
05.04.2023 Zarządzenie nr 34 w sprawie powołania członków komisji do spraw przydziału mieszkań komunalnych i lokali socjalnych.
05.04.2023 Zarządzenie nr 35 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego.
06.04.2023 Zarządzenie nr 36 w sprawie ustalenia planu rzeczowo - finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2023 oraz wysokości świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i progów dochodowych, od których zależy wysokość świadczenia.
06.04.2023 Zarządzenie nr 37 zmieniające zarządzenie w sprawie: wprowadzenia zasad ewidencji, planu kont w związku z realizacją zadań w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2020"
14.04.2023 Zarządzenie nr 41 w sprawie zasad udostępniania świetlic wiejskich w związku z przedterminowymi wyborami wójta gminy Gubin.
14.04.2023 Zarządzenie nr 42 w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Gubin bezpłatnego umieszczania obwieszczeń wyborczych plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
17.04.2023 Zarządzenie nr 43 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Gubin z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie zasad udostępniania świetlic wiejskich w związku z przedterminowymi wyborami Wójta gminy Gubin.
24.04.2023 Zarządzenie nr 44 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Gubin.
26.04.2023 Zarządzenie nr 45 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
28.04.2023 Zarządzenie nr 51 w sprawie wyboru ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
10.05.2023 Zarządzenie nr 52 w sprawie wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 r.
10.05.2023 Zarządzenie nr 53 w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Funduszu Pomocy.
24.05.2023 Zarządzenie nr 60 Informuję o sprzedaży końcowej paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Wiejska Gubin
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Nowicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-18 10:37:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Wiesław Jaros
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-18 10:37:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Jaros
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-05-26 16:03:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
591 raz(y)