ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-10-31 15:41:28 przez Dorota Konat

Załączniki