ˆ

Przetargi

Szczegóły informacji

"Wykonanie zastępczego otworu eksploatacyjnego nr 1 na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Dzikowo, dz. Nr. 76/3 obręb 0039 Wałowice ” dla zadania pod nazwą „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-05-18 10:32:31 przez Dorota Konat

Załączniki