ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o zmianie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej Chlebowo o mocy do 130 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-13 14:57:55 przez Monika Połatyńska

Załączniki