ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Uchwały podjęte przez Radę Gminy w Gubinie na XLIX sesji w dniu 30 marca 2023r

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-04-12 20:02:39 przez Wiesław Jaros

Załączniki

  • Uchwała NR XLIX_280_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
  • Uchwała NR XLIX_279_2023 (PDF, 1.8 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028.
  • Uchwała NR XLIX_278_2023 (PDF, 605.3 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2023-04-12 | Data wytworzenia informacji: 2023-04-04 | w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin na 2023 rok.