ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Modernizacja SUW w m-ci Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m-ci Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki – Gmina Gubin”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-03 09:41:38 przez Dorota Konat

Załączniki