ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

„Zakup paliw płynnych na potrzeby własne urzędu gminy i gminnych jednostek organizacyjnych”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-25 10:02:02 przez Dorota Konat, informacja należąca do archiwum

Załączniki