ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe na:"PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA: "Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „ zaprojektuj – wybuduj” dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice”.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-30 13:56:14 przez Dorota Konat

Załączniki