ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o konieczności oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Budowa farmy fotowoltaicznej PV Łazy Gubińskie I o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą"

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-19 15:55:34 przez Wiesław Jaros

Załączniki